בתיה"ח הציבוריים מוחים: לא מקבלים יותר חולי קורונה
איפה הכסף