"איך לעזאזל פלסטינים מגיעים לקו בלי להיעצר?"
ינון מגל ובן כספית