"חובתה של מדינת ישראל לדאוג לבתי החולים הציבוריים"
איפה הכסף