"לרוב השחקנים בישראל אין כסף ברזרבות"
ינון מגל ובן כספית