"בפעם הראשונה שנכנסתי למכון ויצמן, זה היה כעובדת משק"
מעיין אדם