בלב הארץ: בן מיעוטים ניסה לחטוף נשק מחייל
ינון מגל ובן כספית