"לא התחסנתי - ההיגיון שלי בא קודם, לא הקורונה"
איריס קול