"רק כוונות לא יוכלו לפתור את הבעיות של בתי החולים"
אראל סג"ל