"רע"מ שותפה לקואליציה, בטוח שתצביע בעד התקציב"
איפה הכסף