"כשבני יוצא, אני לא יודעת מה יהיה - אנו חיים בטרור"
אראל סג"ל