"לא ניתן שהתו הירוק יחול רק על עובדי ההוראה"
איפה הכסף