"נעשתה כאן מניפולציה על הדמוקרטיה"
ינון מגל ובן כספית