בדרך למתווה שימוש בנחל האסי בקיבוץ ניר דוד
אראל סג"ל