"בנט פטר אותנו מאות קלון קולקטיבי של רה"מ הקודם"
ניסים משעל