"שרון אסמן הצליח ליצור חיבור - גם לאחר מותו"
ניסים משעל