"כל מפתחות שוק הדיור בידי המדינה, ונוצר מחסור"
איפה הכסף