"אזרחים יחטפו 3,000 טילים כל יום, ואנו לא מוכנים"
אראל סג"ל