מאבק המתמחים ברפואה: שלב האיומים
גולן יוכפז וענת דוידוב