"אני אימא לשתי בנות - אחת חיה, ואחת מתה"
מעיין אדם