"החלת התו הירוק בחוץ - אין לזה בסיס אפידמיולוגי"
בן כספית ואריה אלדד