"חוק דמי האבטלה לא היה לטובת העצמאים"
סיון כהן וגדעון אוקו