"האמירה הזו היא למעשה הודאה בפשע"
בן כספית ואריה אלדד