"נתניהו שחרר את המנוול עם דם על הידיים בעסקת שליט"
ינון מגל ובן כספית