"עברנו ליד תומא סלימאן בכנסת והיא אמרה 'טפי עליהם'"
ינון מגל ובן כספית