"ישראל צריכה להעמיק את התלות של הצד השני בה"
אראל סג"ל