"אני לא צריך להתערב בהצבעה על יו"ר הסוכנות"
איפה הכסף