"ביקורו של לפיד בוושינגטון היה מיותר וכושל"
אראל סג"ל