"מאז שבני הגיע, הוא הכניס לנו טירוף בעיניים"
ספורט