"לאלדד פרי היו חובות של מאות מיליוני שקל"
איפה הכסף