"ניצחון גדול שהושג בעמל רב תוך כדי איומים"
איפה הכסף