"מה שלא מסתדר בקלפי, מסתדר בבית המשפט" 
בן כספית ואריה אלדד