"כניעה מבישה של התנועה הציונית לאסלאמית"
בן כספית ואריה אלדד