"מימר לא הולך הביתה, אני מאמין בו ובצוות המקצועי"
ספורט