"לא צריך להיות בת יענה כאילו אין פלסטינים"
בן כספית ואריה אלדד