בנייה רק בגושי התיישבות? "כן, בחלק הישראלי"
ינון מגל ובן כספית