"בעת ההפגנה, נכתוב על בניין העירייה 'כיכר רבין'"
סיון כהן וגדעון אוקו