"מעת לעת אני נתקל במחדל שלא מתקבל על הדעת"
גיא פלג