"חירשים בבועה כי אין להם דרך לתקשר עם השומעים"
מעיין אדם