"הסטודנטים הפלסטינים הפגינו בצורה אלימה"
ניסים משעל וגיא פלג