"הוציאו אותי כי שמעו ממני את האמת"
ניסים משעל וגיא פלג