"ככל שנתקרב לשיחות הגרעין - כך יהיו יותר איומים כלפינו"
ניסים משעל