"השמאלנים נאחזים בנתניהו כי הוא היחיד שמגדיר אותם"
ינון מגל ובן כספית