"נעשה כל מה שישיבם, גם לפנות לשונאי ישראל"
ינון מגל ובן כספית