"פונדקאות אתית היא חארטה, מרב קיבלה הנחות"
אראל סג"ל