"הזוג אוקנין נפלו קורבן לשנאת ישראל"
ינון מגל ובן כספית