"אנו לא חיים בסרט שאנשים עם מוגבלות יכולים הכל"
מעיין אדם