"אמירות של ערס": גיא פלג נגד דברי ח"כ דודי אמסלם
גיא פלג