מגל זעם על כספית: "אל תקרא לי חלול!"
ינון מגל ובן כספית