הדלקת נר במערת המכפלה? "במקרה הזה - הנשיא שגה"
ניסים משעל וגיא פלג