"לא יכולתי לספר לשוטרים - הוא היה הורג אותי"
ינון מגל ובן כספית